VELKOMMEN TIL 9. PANZER AUFKLӒRUNG

Velkommen til den norske levende historie gruppen 9. Panzer Aufklärung. Grunnlagt i 2015, var vi den første gruppen av sitt slag i Norge. Med inspirasjon fra de veletablerte gruppene i nabolandene og over hele verden, og vi streber etter å være så autentiske og realistiske som mulig. Ta gjerne en titt. Hvis du vil se oss i felt, har vi en liste over våre arrangementer. Hvis du er interessert i å bli med, vennligst les ytterligere informasjon under «Bli med». Hvis du er interessert i å involvere gruppen for et prosjekt, er du velkommen til å kontakte oss.

WELCOME TO 9. PANZER AUFKLӒRUNG

Welcome to the Norwegian living history reenactment group 9. Panzer Aufklärung. Founded officialy 2015, we were the first group of its kind in Norway. Drawing inspiration from the well established groups in the neighbouring countries and worldwide, we strive to be as authentic and realistic as possible.

Feel free to have a look around. If you want to see us live, we have a list of our events. If you are interested in joining, please read the further information found under «join us».

If you are interested in involving the group for a project, please feel free to contact us.