Reenactment- Hva er det?
Reenactment eller historisk gjenskapning som det heter på norsk, er en voksende hobby her til lands, med mange ulike aktører og grupper med ulike historiske fokus og tidsepoker. Hobbyen går enda lengre enn samlehobbyen ved at man i tillegg til å samle på klær, gjenstand, våpen og så videre fra en eller flere bestemte tidsepoker, så bruker man disse også aktivt og så likt som mulig slik det faktisk ble brukt historisk. Dette er med på å gjøre historien levende og er selve essensen i hobbyen.

Reenactment er stort ute i verden med amerikansk borgerkrig, andre verdenskrig og Napoleons krigene som noen av de mest populær, for å nevne noen få blant mange. Men i Norge er det vikingtid, middelalder og Napoleons krigene som tradisjonelt er “store” mens andre verdenskrig er voksende i flere ulike miljøer. Mange vil nok tenke “hvorfor er det bare kriger som er i fokus”, det korte svaret på dette er at det er de mer dramatiske historiske hendelser som oftest får fokuset, og det finnes lite som er mer dramatisk og dermed også spennende enn krigshistorie. Det gjenspeiler seg også i den historiske litteraturen, der det er en sterk overvekt av bøker om krig.

Reenactment er en hobby hvor en del handler om å vise frem historien og hobbyen for andre igjennom for eksempel oppvisningskamper, utstillinger av gjenstander og utstyr, promoteringsoppdrag eller igjennom oppdrag innen TV og film.

Den andre delen handler om at man skal nyte hobbyen for sin egen del igjennom at man lever seg inn i historien og forsøker å gjenskape den aktuelle tidsepoken, ved å spise, leve og kle seg som de gjorde. Her er mulighetene store og variasjonene mange, men felles for alle er innlevelsen og at man kan “føle” historien på kroppen.

Det varierer fra miljø til miljø hva som stilles av krav til autentisert på utstyr, uniformer/klær, korrekt oppførsel, historisk mat og så videre.

Hva gjør foreningen?
Foreningen Panzer aufklärung 9, levende historie forening” er en forening for reenactment eller historisk gjenskapelse av den tyske 9. Panzer divisjon sin oppklarings (aufklärungs) bataljon under den andre verdenskrig.

Foreningens stiftere og medlemmer er mennesker med en sterk historisk interesse med fokus på andre verdenskrig. Foreningen har valgt å portrettere tyske soldater for å gi dybde til hobbyen og for at man skal kunne vise alle sidene av krigen på godt og vondt. Det hadde ikke vært mulig å drive med denne hobbyen uten at man har mennesker som portretterer de ulike sidene.

Foreningen er delaktig i mange ulike aktiviteter, som for eksempel historiske show med utstillinger og oppvisningskamper, TV og film oppdrag, promoteringsoppdrag til film premierer, skole og opplæringsoppdrag, utenlandsturer til ulike historiske steder og til utenlandske reenactment show, arrangementer med utenlandske venneforeninger og arrangering eller deltagelse på private slag arrangementer.

Foreningen streber for en så autentisk og nøyaktig gjenskapelse som mulig med mye tid til å studere originale bilder og tekster, og det stilles krav til hva medlemmene skal kjøpe av utstyr, samt hvilke leverandører og kvalitet som er godkjent. Det legges også betydelig vekt på opplæring av soldatferdigheter som for eksempel marsjering, disiplin, våpendrill, stridsferdigheter og overlevelses teknikker. Det spises “tidsriktig” mat.

Kamp- Hvordan gjør man dette?
Det er populært og vanlig med “blank” våpen i mange land som er store på Reenactment, og dette er også blitt voksende i Norge. Det benyttes for eksempel skarpe våpen med patroner som kun lager lyd, finnes mange ulike typer på markedet, er da som “rødfis”, men med messinghylse. Det er også kommet og er mulig med “startvåpen” som i praksis er våpenkopier som kun kan skyte mindre startpatroner som lager lyd. Det finnes også ulike løsninger med gass som antennes og dermed lager lyd, dette kalles “simfire”

Det stilles strenge krav til sikkerheten når det benyttes slike våpen og det må skje i samtykke med nødvendige myndigheter. Foreningen og miljøet for øvrig benytter ikke airsoft til reenactment delen av hobbyen, årsaken til dette er at små plastkuler og våpen som ikke smeller er ødeleggende for opplevelsen og innlevelsen.